$theme_settings.getProperty("additional-metadata-fields")


محمود شاكري شمسي

مديركل دفتر شهري و شوراها

فايل كتب آموزشي

سازمان شهرداري ها

جهت استفاده در آزمون استخدامي

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

جهت دريافت

فايل هاي آموزشي

شوراهاي اسلامي شهر

 اينجا كليك نماييد.

اولين نشست مشترك شهرداران در سال 89


در روز سه شنبه مورخ 19/5/89 اولين نشست مشترك شهرداران استان با حضور معاون امور عمراني، مديركل دفتر فني و به رياست مديركل دفتر امور شهري و شورا ها در سال 89 برگزار شد .در اين جلسه پيرامون آموزش پرسنل شهرداري ها و شهرداران و دوره هاي آموزشي استاني و ملي به منظور بالا بردن سطح علمي بدنه كارشناسي شهرداري ها بحث و تبادل نظر شد. بر همين اساس طي تفاهم نامه اي كه في مابين شهرداران و دفتر شهري منعقد شد مصوب گرديد اين دوره ها به صورت متمركز در استان با نظارت و هماهنگي دفتر امور شهري برگزار گردد.
اولين نشست مشترك شهرداران در سال 89

 در ابتداي جلسه آقاي شاكري شمسي مديركل امور شهري و شوراها ضمن عرض خيرمقدم و تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان برنامه ها و انتظارات دفتر امور شهري و شوراها به شرح ذيل عنوان نمود.
الف - برنامه ها  :
 1- تاكيد بر آموزش كاربردي براي گروههاي هدف  2- ساماندهي و نظم و نسق دادن به نيروهاي موجود شهرداريها         3-تدوين مناسب برنامه هاي 5 ساله توسط شهرداريها4- تلاش براي رسيدن به بودجه هاي واقعي و بودجه ريزي عملياتي 5-پيگيري امور فناوري اطلاعات در زمينه نرم افزارهاي اداري و مالي و شهرسازي 6- راه اندازي پرتال دفتر امور شهري و شوراها جهت ارائه فعاليتها و اخبار مرتبط 7- ارتباط و تعامل هرچه بيشتر شهرداريها با دفتر امور شهري و انجام سفرهاي شهرستاني بدين منظور 8- ساماندهي به طرحهاي پژوهشي و استفاده از اساتيد مجرب و كاربردي شدن آن جهت حل مشكلات شهر 9- تغيير نمايندگان دفتر در كميته انطباق شهرستانها 10- ارتقاء سطح كمي و كيفي شهرداريها با كمك شهرداران محترم.
ب- انتظارات:
 1- مشورت با كارشناسان دفتر امور شهري قبل از عزيمت به تهران 2- پاسخگويي سريع به موقع به مكاتبات 3- اجراي مصوبات شورا بعد از انجام مهلت قانوني 4- ارسال گزارش حسابرسي و تفريغ بودجه تا سال 88.  5- در ارتباط با تصويب تعرفه عوارض سال 90 ترتيبي اتخاذ گردد كه تا 15/11/1389 عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي شده باشد . 6- تهيه بانك اطلاعاتي پرسنلي در نرم افزار word يا excel براي اجراء سيستم هاي جامع اداري ،مالي  7- قبل از انعقاد قرراداد با هر مشاوري، صلاحيت مشاور تائيد و به استانداري ارسال گردد. 8- در ارائه درخواست ها به نمايندگان دقت لازم به عمل آيد. 9- جذب نيروي انساني با هماهنگي استانداري 10- تدوين برنامه 5 ساله واقعي و كاربردي باشد.         11- تلاش در جهت تعميم مقوله شهروند الكترونيك
سپس آقاي عظيمي زاده مديركل محترم دفتر فني درخصوص ضرورت داشتن برنامه هاي 5 ساله و برنامه ريزي در كارهاي عمراني را تاكيد و ارائه وحدت رويه در برخورد با بحث حفاريها در سطح استان و پيگيري روند طرحهاي جامع و تفصيلي و بحث حق النظاره چاههاي آب با توجه به فصل گرما توسط شهرداريها مطالبي عنوان نمود همچنين جهت رفع مشكلات و افزايش قدرت شهرداريها پيشنهاد همدلي و تشكيل جمع هاي تخصصي را  ارائه نمود.

در ادامه شهرداران محترم استان درخصوص موضوعات ذيل مطالبي عنوان و خواستار پيگيري و حل آن از طريق اداره كل امور شهري و شوراها گرديدند.
الف- اداري و استخدامي:
1- افزايش حقوق و مزاياي شهرداران 2-  بكارگيري و استخدام نيروهاي موجود در شهرداريهاي  استان3- تعيين تكليف نيروهاي قراردادي موجود در شهرداريها 4- بكارگيري نيروي جديد جهت آتش نشاني و كادر حريق 5- تعيين تكليف نيروهاي معرفي شده جهت حل مراحل گزينش
ب- اعتبارات:
1- افزايش اعتبارات شهرداريها نسبت به دهياريها با توجه به جمعيت شهرنشيني 2- جلب سرمايه گذاران در مشاركت پروژه هاي شهرداري و توجه به آن3- با توجه به قانون ، دستگاههاي اجرايي قبل از طرح دعوي در مراجع قضايي با استانداري هماهنگ نمايند4- عوارض كارخانه ها به علت خارج از حريم تنها عايد دهياريها شده است
5- پرداخت 3درصد ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهاي داخل حريم و خارج حريم .
ج- كميسيون ماده 100:
1- در احكام صادره بيشتر رافت اسلامي و حقوق شهروندي مدنظر است تا اجراي قوانين و مقررات موجود 2- شهرداري تابع آراء صادره بوده و ارقام جريمه ها بسيار كمتر از منفعتي است كه افراد دارند.
3- اعضاء كميسيون به صورت منظم و مرتب در جلسات شركت نمي نمايند.
د- آموزش:
1- استفاده از اساتيد مجرب و به روز در امر آموزش كاركنان 2- پيش بيني سفر آموزشي جهت شهرداران.                           3- تشكيل كلاسهاي آموزشي در مناطق مختلف استان از نظر بعد مسافت4- برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب و ارتقائ سطح آگاهي كاركنان.
هـ- حقوقي:
1- چگونگي پرداخت حق النظاره شركت آب منطقه اي و فك پلمپ چاه آب فضاي سبز شهري 2- تدوين روش و آئين نامه اي جهت اخذ عوارض حق الارض 3- پيگيري مطالبات شهرداريها از دستگهاي دولتي اعم از(عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، حق الارض) 4-بحث برخي از قوانين شهرداريها مثل(سد معبر و...) كه در اجرا با مشكلاتي مواجه كه حمايت دستگاه قضا را مي طلبد5- تعيين خسارت آسفالت در كميسيون حفاريها و ارائه راهكار يكسان در شهرداريها
 6- مجوز صدور پروانه بر روي اراضي قولنامه اي و فاقد سند رسمي مالكيت .
و- اجراي سيستم هاي شهرسازي و مميزي در شهرداريها.
ز- تخصصي شدن شوراهاي اسلامي شهر و بررسي نقاط ضعف و قوت آن و پيشنهاد به مراجع ذيربط.
ح-عدم همكاري شركت برق در جابجائي تيرهاي برق در پروژه هاي توسعه شهري.
ط- بررسي درآمدهاي پايدار جهت هزينه هاي شهرداري.
در ادامه جناب آقاي مهندس ميرسعيدي معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري با تبريك حلول ماه مبارك رمضان ، خواستار برگزاري جلسات آتي شهرداران با حضور مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط گرديدند و به منظور تسريع در روند اجرايي مسكن مهر ، حمايت جدي شهرداران را از اين طرح  خواستار شدند.
 وي با اشاره به نزديكي ماه مهر و بازگشايي مدارس بر مناسب سازي معابر شهري تاكيد و لزوم تائيد مرخصي و ماموريت شهرداران را 72 ساعت قبل از عزيمت ياد آوري نمودند.
همچنين اعلام داشتند جهت مصوبات شهرداران در دور سوم سفر رياست محترم جمهوري پيشنهادات خود را به استانداري اعلام نمايند .
مصوبات :
1-جلسات شهرداران هر دو ماه يكبار و به صورت تخصصي با حضور مديران دستگاههاي ذيربط حسب مورد تشكيل گردد.
2- جهت راههاي درآمد زايي پايدار و بحث حق الارض كارگروهي متشكل از مديران دفتر فني و شهري و شوراهاو تعدادي از شهردارن به رياست معاون هماهنگي امور عمراني تشكيل گردد .
3-احياء كميته نظارت سه نفره در شهرداريها جهت پيگيري روند تهيه طرحهاي تفصيلي . (توسط دفتر فني استانداري)
4-در ارتباط با تصويب تعرفه عوارض سال 90 ترتيبي اتخاذ گردد كه تا 15/11/1389 عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي شده باشد .
5-در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان زمان ، محل برگزاري و اساتيد مربوطه به گونه اي باشد كه حداكثر بهره برداري را داشته باشد.
6- دوره هاي آموزشي جهت اعضاي محترم شوراهاي اسلامي شهر و همچنين اعضاي محترم كميسيونهاي ماده صد با موضوع قوانين و مقررات مربوطه توسط دفتر امور شهري  برگزار گردد.
7- مشاوره حقوقي در زمينه مسائل شهرداران از طريق استانداري مساعدت شود.
8- پيگيري در خصوص تامين هزينه هاي جاري آتش نشاني شهرهايي كه به روستاهاي مجاور خدمات ارائه مي نمايند.
9- شهرداريها ليست مطالبات خود را از دستگاههاي دولتي به استانداري ارسال نمايند .
10-ارسال گزارش حسابرسي شهرداريها تا پايان سال 88 .
11-به روز بودن سايت اينترنتي شهرداري و ارائه آخرين اطلاعات از اين طريق به شهروندان .
12- فعال بودن ايميل اختصاص يافته از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور.

شركت كنندگان در جلسه :
آقاي سيد محمد ميرسعيدي   معاون هماهنگي امور عمراني -آقاي محمود شاكري شمسي  مدير كل امور شهري و شوراها
آقاي محمد رضا عظيمي زاده  مدير كل دفتر فني   -آقاي  سيد علي اكبر ميروكيلي شهردار محترم يزد
آقاي  سيدابوالفضل وكيلي  شهردار محترم اردكان -آقاي  محمدرضاحفيظي  شهردار محترم ميبد
آقاي  عليرضا ابوئي   شهردار محترم مهريز  -آقاي  حسن تفكري   شهردار محترم بافق
آقاي  جعفر بورنگ   شهردار محترم طبس  -آقاي  محمدعلي‌رحمت‌آبادي  شهردار محترم شاهديه
آقاي  علي محمد با با ئي  شهردار محترم زارچ  -آقاي  منوچهرمهرزاده  شهردار محترم ابركوه
آقاي  ابوالقاسم محي الديني  شهردار محترم تفت  -آقاي  احمدزارع پوراشكذري  شهردار محترم اشكذر
آقاي  علي نوري   شهردار محترم هرات  -آقاي  سيدكاظم ابراهيمي  شهردار محترم بهاباد
آقاي  علي فلاح مهر آبادي   شهردار محترم مهردشت -آقاي  عليرضا ابراهيمي(سرپرست) شهردار محترم احمدآباد
آقاي  نصرت ا... قا نع   شهردار محترم مروست -آقاي  سيد محمد احمدي  شهردار محترم ديهوك
آقاي  محسن خليلي    شهردار محترم خضرآباد - آقاي  سيد محمود ميرزائي   شهردار محترم نير
آقاي  حسين عا بديني  شهردار محترم ندوشن -آقاي  سيد هادي فلاح زاده   شهردار محترم عقدا
آقاي  عبدالعلي صداقتي  شهردار محترم عشق آباد
كارشناسان محترم دفتر امور شهري و شوراها

 


نمایشگر دسته ای مطالب

تعامل بخش دولتي و خصوصي حل مشكلات اقتصادي را سرعت مي بخشد
تعامل بخش دولتي و خصوصي حل مشكلات اقتصادي را سرعت مي بخشد
مديركل دفتراموراقتصادي و بين الملل استانداري يزد با تاكيد بربهره گيري از ظرفيت هاي قانوني و نگاه كارشناسي در تسهيل فعاليت واحدهاي توليدي مطرح كرد: تقويت همكاري ها و تعامل بخش دولتي و خصوصي حل مشكلات اقتصادي را سرعت مي بخشد.
نشست فوری بررسی وضعیت ذخیره آب شرب استان
به دنبال تعرض مجدد به خطوط انتقال آب برگزار شد؛
نشست فوری بررسی وضعیت ذخیره آب شرب استان
به دنبال تعرض مجدد به خط انتقال آب استان صبح سه شنبه ۲۴ مهرماه، جلسه فوری و اضطراری حفاظت آب استان به ریاست "‌محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در محل استانداری یزد برگزار شد.
بازخورد افکار عمومی و مطالبات مردمی مورد توجه روابط عمومی ها قرار گیرد
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تاکید کرد؛
بازخورد افکار عمومی و مطالبات مردمی مورد توجه روابط عمومی ها قرار گیرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در نشست مسئولین روابط عمومی فرمانداری ها بر ضرورت توجه به بازخورد افکار عمومی و مطالبات مردمی تاکید کرد.
عزیمت فوری استاندار یزد به تهران برای رایزنی با مقامات عالی کشور
در پی تعرض به خط انتقال آب صورت پذیرفت:
عزیمت فوری استاندار یزد به تهران برای رایزنی با مقامات عالی کشور
در پی بیست و دومین تعرض به خط انتقال آب، استاندار یزد ضمن پیگیری موضوع از طریق مقامات عالی در وزارتخانه های نیرو و کشور، امشب راهی تهران شد تا رایزنی های لازم را در این رابطه به عمل اورد.
سطح ارائه خدمات درمانی به مردم ابرکوه نیازمند ارتقاست
استاندار یزد:
سطح ارائه خدمات درمانی به مردم ابرکوه نیازمند ارتقاست
استاندار یزد در نشست شورای سلامت شهرستان ابرکوه گفت‌: علی رغم خدمات مناسب دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت در این شهرستان، سطح ارائه خدمات درمانی به مردم ابرکوه نیازمند ارتقا و توجه بیشتری است.
استاندار یزد از بیمارستان خاتم الانبیا(‌ص) و درمانگاه مهر‌دشت ابرکوه بازدید کرد
استاندار یزد از بیمارستان خاتم الانبیا(‌ص) و درمانگاه مهر‌دشت ابرکوه بازدید کرد
استاندار یزد در ادامه سفر به شهرستان ابرکوه از بیمارستان فوق تخصصی و تخصصی حضرت خاتم الانبیا(‌ص) ابرکوه و درمانگاه و مرکز سلامت مهرآباد مهردشت بخش بهمن این شهرستان بازدید کرد.
نمایش 1 - 6 از 12,975 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 2,163