$theme_settings.getProperty("additional-metadata-fields")


محمود شاكري شمسي

مديركل دفتر شهري و شوراها

جهت دريافت

فايل هاي آموزشي

شوراهاي اسلامي شهر

 اينجا كليك نماييد.

اولين نشست مشترك شهرداران در سال 89


در روز سه شنبه مورخ 19/5/89 اولين نشست مشترك شهرداران استان با حضور معاون امور عمراني، مديركل دفتر فني و به رياست مديركل دفتر امور شهري و شورا ها در سال 89 برگزار شد .در اين جلسه پيرامون آموزش پرسنل شهرداري ها و شهرداران و دوره هاي آموزشي استاني و ملي به منظور بالا بردن سطح علمي بدنه كارشناسي شهرداري ها بحث و تبادل نظر شد. بر همين اساس طي تفاهم نامه اي كه في مابين شهرداران و دفتر شهري منعقد شد مصوب گرديد اين دوره ها به صورت متمركز در استان با نظارت و هماهنگي دفتر امور شهري برگزار گردد.
اولين نشست مشترك شهرداران در سال 89

 در ابتداي جلسه آقاي شاكري شمسي مديركل امور شهري و شوراها ضمن عرض خيرمقدم و تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان برنامه ها و انتظارات دفتر امور شهري و شوراها به شرح ذيل عنوان نمود.
الف - برنامه ها  :
 1- تاكيد بر آموزش كاربردي براي گروههاي هدف  2- ساماندهي و نظم و نسق دادن به نيروهاي موجود شهرداريها         3-تدوين مناسب برنامه هاي 5 ساله توسط شهرداريها4- تلاش براي رسيدن به بودجه هاي واقعي و بودجه ريزي عملياتي 5-پيگيري امور فناوري اطلاعات در زمينه نرم افزارهاي اداري و مالي و شهرسازي 6- راه اندازي پرتال دفتر امور شهري و شوراها جهت ارائه فعاليتها و اخبار مرتبط 7- ارتباط و تعامل هرچه بيشتر شهرداريها با دفتر امور شهري و انجام سفرهاي شهرستاني بدين منظور 8- ساماندهي به طرحهاي پژوهشي و استفاده از اساتيد مجرب و كاربردي شدن آن جهت حل مشكلات شهر 9- تغيير نمايندگان دفتر در كميته انطباق شهرستانها 10- ارتقاء سطح كمي و كيفي شهرداريها با كمك شهرداران محترم.
ب- انتظارات:
 1- مشورت با كارشناسان دفتر امور شهري قبل از عزيمت به تهران 2- پاسخگويي سريع به موقع به مكاتبات 3- اجراي مصوبات شورا بعد از انجام مهلت قانوني 4- ارسال گزارش حسابرسي و تفريغ بودجه تا سال 88.  5- در ارتباط با تصويب تعرفه عوارض سال 90 ترتيبي اتخاذ گردد كه تا 15/11/1389 عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي شده باشد . 6- تهيه بانك اطلاعاتي پرسنلي در نرم افزار word يا excel براي اجراء سيستم هاي جامع اداري ،مالي  7- قبل از انعقاد قرراداد با هر مشاوري، صلاحيت مشاور تائيد و به استانداري ارسال گردد. 8- در ارائه درخواست ها به نمايندگان دقت لازم به عمل آيد. 9- جذب نيروي انساني با هماهنگي استانداري 10- تدوين برنامه 5 ساله واقعي و كاربردي باشد.         11- تلاش در جهت تعميم مقوله شهروند الكترونيك
سپس آقاي عظيمي زاده مديركل محترم دفتر فني درخصوص ضرورت داشتن برنامه هاي 5 ساله و برنامه ريزي در كارهاي عمراني را تاكيد و ارائه وحدت رويه در برخورد با بحث حفاريها در سطح استان و پيگيري روند طرحهاي جامع و تفصيلي و بحث حق النظاره چاههاي آب با توجه به فصل گرما توسط شهرداريها مطالبي عنوان نمود همچنين جهت رفع مشكلات و افزايش قدرت شهرداريها پيشنهاد همدلي و تشكيل جمع هاي تخصصي را  ارائه نمود.

در ادامه شهرداران محترم استان درخصوص موضوعات ذيل مطالبي عنوان و خواستار پيگيري و حل آن از طريق اداره كل امور شهري و شوراها گرديدند.
الف- اداري و استخدامي:
1- افزايش حقوق و مزاياي شهرداران 2-  بكارگيري و استخدام نيروهاي موجود در شهرداريهاي  استان3- تعيين تكليف نيروهاي قراردادي موجود در شهرداريها 4- بكارگيري نيروي جديد جهت آتش نشاني و كادر حريق 5- تعيين تكليف نيروهاي معرفي شده جهت حل مراحل گزينش
ب- اعتبارات:
1- افزايش اعتبارات شهرداريها نسبت به دهياريها با توجه به جمعيت شهرنشيني 2- جلب سرمايه گذاران در مشاركت پروژه هاي شهرداري و توجه به آن3- با توجه به قانون ، دستگاههاي اجرايي قبل از طرح دعوي در مراجع قضايي با استانداري هماهنگ نمايند4- عوارض كارخانه ها به علت خارج از حريم تنها عايد دهياريها شده است
5- پرداخت 3درصد ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهاي داخل حريم و خارج حريم .
ج- كميسيون ماده 100:
1- در احكام صادره بيشتر رافت اسلامي و حقوق شهروندي مدنظر است تا اجراي قوانين و مقررات موجود 2- شهرداري تابع آراء صادره بوده و ارقام جريمه ها بسيار كمتر از منفعتي است كه افراد دارند.
3- اعضاء كميسيون به صورت منظم و مرتب در جلسات شركت نمي نمايند.
د- آموزش:
1- استفاده از اساتيد مجرب و به روز در امر آموزش كاركنان 2- پيش بيني سفر آموزشي جهت شهرداران.                           3- تشكيل كلاسهاي آموزشي در مناطق مختلف استان از نظر بعد مسافت4- برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب و ارتقائ سطح آگاهي كاركنان.
هـ- حقوقي:
1- چگونگي پرداخت حق النظاره شركت آب منطقه اي و فك پلمپ چاه آب فضاي سبز شهري 2- تدوين روش و آئين نامه اي جهت اخذ عوارض حق الارض 3- پيگيري مطالبات شهرداريها از دستگهاي دولتي اعم از(عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، حق الارض) 4-بحث برخي از قوانين شهرداريها مثل(سد معبر و...) كه در اجرا با مشكلاتي مواجه كه حمايت دستگاه قضا را مي طلبد5- تعيين خسارت آسفالت در كميسيون حفاريها و ارائه راهكار يكسان در شهرداريها
 6- مجوز صدور پروانه بر روي اراضي قولنامه اي و فاقد سند رسمي مالكيت .
و- اجراي سيستم هاي شهرسازي و مميزي در شهرداريها.
ز- تخصصي شدن شوراهاي اسلامي شهر و بررسي نقاط ضعف و قوت آن و پيشنهاد به مراجع ذيربط.
ح-عدم همكاري شركت برق در جابجائي تيرهاي برق در پروژه هاي توسعه شهري.
ط- بررسي درآمدهاي پايدار جهت هزينه هاي شهرداري.
در ادامه جناب آقاي مهندس ميرسعيدي معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري با تبريك حلول ماه مبارك رمضان ، خواستار برگزاري جلسات آتي شهرداران با حضور مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط گرديدند و به منظور تسريع در روند اجرايي مسكن مهر ، حمايت جدي شهرداران را از اين طرح  خواستار شدند.
 وي با اشاره به نزديكي ماه مهر و بازگشايي مدارس بر مناسب سازي معابر شهري تاكيد و لزوم تائيد مرخصي و ماموريت شهرداران را 72 ساعت قبل از عزيمت ياد آوري نمودند.
همچنين اعلام داشتند جهت مصوبات شهرداران در دور سوم سفر رياست محترم جمهوري پيشنهادات خود را به استانداري اعلام نمايند .
مصوبات :
1-جلسات شهرداران هر دو ماه يكبار و به صورت تخصصي با حضور مديران دستگاههاي ذيربط حسب مورد تشكيل گردد.
2- جهت راههاي درآمد زايي پايدار و بحث حق الارض كارگروهي متشكل از مديران دفتر فني و شهري و شوراهاو تعدادي از شهردارن به رياست معاون هماهنگي امور عمراني تشكيل گردد .
3-احياء كميته نظارت سه نفره در شهرداريها جهت پيگيري روند تهيه طرحهاي تفصيلي . (توسط دفتر فني استانداري)
4-در ارتباط با تصويب تعرفه عوارض سال 90 ترتيبي اتخاذ گردد كه تا 15/11/1389 عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي شده باشد .
5-در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان زمان ، محل برگزاري و اساتيد مربوطه به گونه اي باشد كه حداكثر بهره برداري را داشته باشد.
6- دوره هاي آموزشي جهت اعضاي محترم شوراهاي اسلامي شهر و همچنين اعضاي محترم كميسيونهاي ماده صد با موضوع قوانين و مقررات مربوطه توسط دفتر امور شهري  برگزار گردد.
7- مشاوره حقوقي در زمينه مسائل شهرداران از طريق استانداري مساعدت شود.
8- پيگيري در خصوص تامين هزينه هاي جاري آتش نشاني شهرهايي كه به روستاهاي مجاور خدمات ارائه مي نمايند.
9- شهرداريها ليست مطالبات خود را از دستگاههاي دولتي به استانداري ارسال نمايند .
10-ارسال گزارش حسابرسي شهرداريها تا پايان سال 88 .
11-به روز بودن سايت اينترنتي شهرداري و ارائه آخرين اطلاعات از اين طريق به شهروندان .
12- فعال بودن ايميل اختصاص يافته از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور.

شركت كنندگان در جلسه :
آقاي سيد محمد ميرسعيدي   معاون هماهنگي امور عمراني -آقاي محمود شاكري شمسي  مدير كل امور شهري و شوراها
آقاي محمد رضا عظيمي زاده  مدير كل دفتر فني   -آقاي  سيد علي اكبر ميروكيلي شهردار محترم يزد
آقاي  سيدابوالفضل وكيلي  شهردار محترم اردكان -آقاي  محمدرضاحفيظي  شهردار محترم ميبد
آقاي  عليرضا ابوئي   شهردار محترم مهريز  -آقاي  حسن تفكري   شهردار محترم بافق
آقاي  جعفر بورنگ   شهردار محترم طبس  -آقاي  محمدعلي‌رحمت‌آبادي  شهردار محترم شاهديه
آقاي  علي محمد با با ئي  شهردار محترم زارچ  -آقاي  منوچهرمهرزاده  شهردار محترم ابركوه
آقاي  ابوالقاسم محي الديني  شهردار محترم تفت  -آقاي  احمدزارع پوراشكذري  شهردار محترم اشكذر
آقاي  علي نوري   شهردار محترم هرات  -آقاي  سيدكاظم ابراهيمي  شهردار محترم بهاباد
آقاي  علي فلاح مهر آبادي   شهردار محترم مهردشت -آقاي  عليرضا ابراهيمي(سرپرست) شهردار محترم احمدآباد
آقاي  نصرت ا... قا نع   شهردار محترم مروست -آقاي  سيد محمد احمدي  شهردار محترم ديهوك
آقاي  محسن خليلي    شهردار محترم خضرآباد - آقاي  سيد محمود ميرزائي   شهردار محترم نير
آقاي  حسين عا بديني  شهردار محترم ندوشن -آقاي  سيد هادي فلاح زاده   شهردار محترم عقدا
آقاي  عبدالعلي صداقتي  شهردار محترم عشق آباد
كارشناسان محترم دفتر امور شهري و شوراها

 


نمایشگر دسته ای مطالب

ارزیابی متقاضیان دفاتر تسهیل‌گری یزد انجام شد
از سوی ارزیابان طرح «دفاتر تسهیل‌گری و توسعۀ محلی»؛
ارزیابی متقاضیان دفاتر تسهیل‌گری یزد انجام شد
مجوز تأسیس و راه اندازی سه دفترتسهیلگری در محلات حاشیه نشین شهر یزد از سوی سازمان امور اجتماعی کشور صادر شد.
بازآفريني شهري با مشاركت مردم به نتيجه مطلوب مي رسد
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار:
بازآفريني شهري با مشاركت مردم به نتيجه مطلوب مي رسد
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت: طرح بازآفريني شهري با هماهنگي و مشاركت مردم به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.
توجه به یکپارچه سازی بسترهای تحقق دولت الکترونیک در استان/دفاتر پیشخوان به چابک سازی دولت کمک کنند
معاون اقتصادي استاندار يزد:
توجه به یکپارچه سازی بسترهای تحقق دولت الکترونیک در استان/دفاتر پیشخوان به چابک سازی دولت کمک کنند
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بر ضرورت توجه به یکپارچه سازی بسترهای تحقق دولت الکترونیک در استان اشاره و بیان کرد:دفاتر پیشخوان به چابک سازی دولت کمک کنند.
رونمایی از کارت اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان
رونمایی از کارت اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان
در دهمین همایش آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی های استان با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد و اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان از کارت اعضای این شورا رونمایی شد.
تئاتر هنري موثر در آموزش و پويايي اجتماعي است
تئاتر هنري موثر در آموزش و پويايي اجتماعي است
استاندار يزد زمينه رشد محسوس و جهش هنري در استان را فراهم دانست و بيان كرد: تئاتر هنري موثر در آموزش و پويايي اجتماعي است.
هیئت‌های مذهبی زبان گویای مردم و بازوان قدرتمند مسئولان در ارتباط و تعامل با جامعه باشند
استاندار یزد:
هیئت‌های مذهبی زبان گویای مردم و بازوان قدرتمند مسئولان در ارتباط و تعامل با جامعه باشند
استاندار یزد در نشست پیرغلامان حسینی و روسای هیئت‌های مذهبی استان، آنها را حلقه واسطه بسیار خوب بین دولتمردان ‌در استان و مردم دانست و خواستار شد: هیئت های مذهبی زبان گویای مردم و بازوان قدرتمند مسئولان در ارتباط و تعامل با جامعه باشند.
نمایش 1 - 6 از 13,287 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 2,215