$theme_settings.getProperty("additional-metadata-fields")


محمود شاكري شمسي

مديركل دفتر شهري و شوراها

فايل كتب آموزشي

سازمان شهرداري ها

جهت استفاده در آزمون استخدامي

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

جهت دريافت

فايل هاي آموزشي

شوراهاي اسلامي شهر

 اينجا كليك نماييد.

با حكم استاندار محترم

با حضور آقای شاکری شمسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

نمایش 1 - 7 از 410 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 59

نمایشگر دسته ای مطالب

به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداریزدبرگزار شد:نشست ستاد اجرائی انتخابات شهرستان یزد
به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداریزدبرگزار شد:نشست ستاد اجرائی...
به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداریزدبرگزار شد:نشست ستاد اجرائی انتخابات شهرستان یزد
نشست هماهنگی ستاد اجرائی انتخابات شهرستان یزد روز شنبه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندارو رییس ستاد انتخابات استان یزد ،در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداریزدبرگزار شد:نشست ستاد اجرائی انتخابات شهرستان یزد
به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداریزدبرگزار شد:نشست ستاد اجرائی...
به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداریزدبرگزار شد:نشست ستاد اجرائی انتخابات شهرستان یزد
نشست هماهنگی ستاد اجرائی انتخابات شهرستان یزد روز شنبه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندارو رییس ستاد انتخابات استان یزد ،در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
پيام به مناسبت گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي
پيام به مناسبت گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي
استاندار یزد به مناسبت گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی پیامی صادر کرد.
پيام به مناسبت گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي
پيام به مناسبت گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي
پيام به مناسبت گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي
استاندار یزد به مناسبت گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی پیامی صادر کرد.
استاندار یزد از روستاهای حومه یزد بازدید کرد
استاندار یزد از روستاهای حومه یزد بازدید کرد
استاندار یزد روز گذشته به همراه تنی چند ازمسئولین دستگاه های اجرایی از روستاهای حومه شهرستان یزد بازدید کرد.
استاندار یزد از روستاهای حومه یزد بازدید کرد
استاندار یزد از روستاهای حومه یزد بازدید کرد
استاندار یزد از روستاهای حومه یزد بازدید کرد
استاندار یزد روز گذشته به همراه تنی چند ازمسئولین دستگاه های اجرایی از روستاهای حومه شهرستان یزد بازدید کرد.
نمایش 11,497 - 11,502 از 12,504 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 2,084