معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کرد :


معاون عمران و توسعه امور،شهری و روستایی وزارت کشور : منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، یکم شهریورماه سال جاری، فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، خندان دل با اعلام این خبر گفت: بر اساس بخشنامه شماره 77809 مورخ 19 مرداد ماه وزیر کشور، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، با دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوطه در اول شهریورماه 1396، به طور همزمان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کرد :

معاون عمران و توسعه امور،شهری و روستایی وزارت کشور : منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، یکم شهریورماه سال جاری، فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، خندان دل با اعلام این خبر گفت: بر اساس بخشنامه شماره 77809 مورخ 19 مرداد ماه وزیر کشور، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، با دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوطه در اول شهریورماه 1396، به طور همزمان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.