در راستاي فعاليت هاي ستاد اجرايي خدمات سفر استان


 در راستاي فعاليت هاي ستاد اجرايي خدمات سفر استان   بازديد و ارزيابي از شهرداري هاي واقع در مسير ورودي شمالي استان يزد   به منظور فراهم نمودن شرايط مناسب جهت رفاه گردشگران و مسافران نوروزي و لزوم آمادگي تمامي دستگاه هاي عضو ستاد هماهنگي خدمات سفر استان به ويژه شهرداري ها در روز جمعه مورخ 27/12/95 بازديدي از شهرداري هاي عقدا،احمدآباد،اردكان،ميبد،اشكذر،زارچ،شاهديه و يزد صورت پذيرفت.احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و عضو ستاد اجرايي خدمات سفر استان ضمن بازديد از شهرداري هاي ياد شده و محور ورودي شمالي استان، موارد مربوطه را ارزيابي و با شهرداران مذكور هماهنگي هاي لازم را جهت انجام تمهيدات لازم در خصوص ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزي را به عمل آوردند.در اين بازديد مواردي از جمله تابلوهاي راهنماي مسير،راهنماي مسافر،زيبا سازي شهرها،رنگ آميزي جداول،خط كشي معابر اصلي ،پايگاه هاي اطلاع رساني،مراكز اسكان مسافران و .... مورد ارزيابي قرار گرفت.

 در راستاي فعاليت هاي ستاد اجرايي خدمات سفر استان

 بازديد و ارزيابي از شهرداري هاي واقع در مسير ورودي شمالي استان يزد

 

به منظور فراهم نمودن شرايط مناسب جهت رفاه گردشگران و مسافران نوروزي و لزوم آمادگي تمامي دستگاه هاي عضو ستاد هماهنگي خدمات سفر استان به ويژه شهرداري ها در روز جمعه مورخ 27/12/95 بازديدي از شهرداري هاي عقدا،احمدآباد،اردكان،ميبد،اشكذر،زارچ،شاهديه و يزد صورت پذيرفت.احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و عضو ستاد اجرايي خدمات سفر استان ضمن بازديد از شهرداري هاي ياد شده و محور ورودي شمالي استان، موارد مربوطه را ارزيابي و با شهرداران مذكور هماهنگي هاي لازم را جهت انجام تمهيدات لازم در خصوص ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزي را به عمل آوردند.در اين بازديد مواردي از جمله تابلوهاي راهنماي مسير،راهنماي مسافر،زيبا سازي شهرها،رنگ آميزي جداول،خط كشي معابر اصلي ،پايگاه هاي اطلاع رساني،مراكز اسكان مسافران و .... مورد ارزيابي قرار گرفت.