با حضور جمعی از کارشناسان استانداری‌ها ، شهرداری‌ها، سازمان هاي مديريت پسماند شهرداري هاي و دهياران کشور


برگزاري اولین کارگاه تخصصی دفن بهداشتی پسماند در شیراز اولين کارگاه تخصصی دفن بهداشتی پسماند در شيراز با حضور جمعی از کارشناسان استانداری‌ها ، شهرداری‌ها، سازمان هاي مديريت پسماند شهرداري هاي و دهياران کشور در شيراز برگزار شد. احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري به همراه كارشناساني از شهرداري مهريز،سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد و دهيار روستاي محمذ آباد شهرستان ميبد ضمن حضور در اين كارگاه آموزشي نسبت به آگاهي و آموزش مطالبي به شرح ذيل        بهره مند شدند: در سال 95 اعتباري بالغ بر ۹۰ ميليارد تومان برای کمک به اجرای طرح هاي مديريت پسماند به شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور اختصاص يافته است و قرار شد که شهرها و روستاهای کشور به مناطق مختلف دسته بندی شوند که در اين زمينه در سال 95 شيوه نامه ای تنظيم  و مقرر گرديد اين بودجه به پروژه های پسماند در 114 شهرو 7 هزار دهياری تحت پوشش اختصاص يابد . ۵۰ هزار تن پسماند در شهر‌ها و روستا‌هاي كشور توليد می‌شود و از اين ميزان ۷۶ درصد دفن می‌شوند که  ۵ درصد بهداشتی و مهندسی و مابقی غيربهداشتی است که تنها در دو شهر دفن به صورت بهداشتی انجام و تنها در يک شهر کشور يعنی شيراز، دفن به صورت مهندسی انجام می شود . سالانه حدود 37 هزار ميليارد تومان خسارت ناشی از دفن غير اصولی پسماند به کشور وارد می شود که اين ميزان به غير از خسارت  در حوزه سلامت و ديگر حوزه هاست. سايت دفن پسماندهای شيراز بيش از  2 هزار هکتار وسعت دارد که در بيش از 1200 هکتار آن به عنوان فضای سبز کمربند حفاظتی درختکاری و فضای سبز ايجاد شده است  تا به نحوی آلودگی ناشی از دفن زباله را به حداقل برساند و در کنار آن برای اولين بار در کشور آب مورد نياز اين فضای سبز با احداث 17 کيلومتر لوله کشی از محل پساب تصفيه خانه فاضلاب تامين می شود. با توجه به اقداماتی که طی چند سال اخير صورت گرفته است، امروز شهر شيراز در حوزه مديريت پسماند در کشور پيشرو است.  در زمينه فرهنگسازی نيز طی اين مدت اقدامات خوبی صورت گرفته است.در طول سه سال گذشته تنها در سايت دفن زباله شيراز 20 ميليارد تومان هزينه شده است .همچنين اقداماتی مانند احداث لاگون و حوضچه های تبخيری شيرابه، احداث خطوط تفکيک صنعتی پسماند در مقصد، احداث و توسعه شبکه جمع آوری بيوگاز و نيروگاه بيوگاز سوز را انجام داده است. 150 نفر از کارشناسان شهرداری های سراسر کشور در دو گروه 75 نفری در اين کارگاه آموزشی که شامل دو روز کلاس تئوری و يک روز کلاس عملی  بازديد از سايت مهندسی و بهداشتی دفن پسماندهای شيراز است، شرکت كردند.سر فصل هاي آموزشي اين دوره عبارت بودند از: مقدمه اي بر مديريت جمع آوري پسماندهاي خشك(تفكيك از مبدا)  اصول طراحي سيستم مديريت جمع آوري پسماندهاي خشك(تفكيك از مبدا)  اصول طراحي ايستگاه هاي بازيابي پسماند خشك طراحي سايت دفن(ساختمان مركز دفن)  طراحي سايت دفن(مديريت شيرابه و گاز)  

برگزاري اولین کارگاه تخصصی دفن بهداشتی پسماند در شیراز

اولين کارگاه تخصصی دفن بهداشتی پسماند در شيراز با حضور جمعی از کارشناسان استانداری‌ها ، شهرداری‌ها، سازمان هاي مديريت پسماند شهرداري هاي و دهياران کشور در شيراز برگزار شد.

احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري به همراه كارشناساني از شهرداري مهريز،سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد و دهيار روستاي محمذ آباد شهرستان ميبد ضمن حضور در اين كارگاه آموزشي نسبت به آگاهي و آموزش مطالبي به شرح ذيل        بهره مند شدند:

در سال 95 اعتباري بالغ بر ۹۰ ميليارد تومان برای کمک به اجرای طرح هاي مديريت پسماند به شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور اختصاص يافته است و قرار شد که شهرها و روستاهای کشور به مناطق مختلف دسته بندی شوند که در اين زمينه در سال 95 شيوه نامه ای تنظيم و مقرر گرديد اين بودجه به پروژه های پسماند در 114 شهرو 7 هزار دهياری تحت پوشش اختصاص يابد. ۵۰ هزار تن پسماند در شهر‌ها و روستا‌هاي كشور توليد می‌شود و از اين ميزان ۷۶ درصد دفن می‌شوند که ۵ درصد بهداشتی و مهندسی و مابقی غيربهداشتی است که تنها در دو شهر دفن به صورت بهداشتی انجام و تنها در يک شهر کشور يعنی شيراز، دفن به صورت مهندسی انجام می شود . سالانه حدود 37 هزار ميليارد تومان خسارت ناشی از دفن غير اصولی پسماند به کشور وارد می شود که اين ميزان به غير از خسارت  در حوزه سلامت و ديگر حوزه هاست.

سايت دفن پسماندهای شيراز بيش از  2 هزار هکتار وسعت دارد که در بيش از 1200 هکتار آن به عنوان فضای سبز کمربند حفاظتی درختکاری و فضای سبز ايجاد شده است  تا به نحوی آلودگی ناشی از دفن زباله را به حداقل برساند و در کنار آن برای اولين بار در کشور آب مورد نياز اين فضای سبز با احداث 17 کيلومتر لوله کشی از محل پساب تصفيه خانه فاضلاب تامين می شود. با توجه به اقداماتی که طی چند سال اخير صورت گرفته است، امروز شهر شيراز در حوزه مديريت پسماند در کشور پيشرو است.  در زمينه فرهنگسازی نيز طی اين مدت اقدامات خوبی صورت گرفته است.در طول سه سال گذشته تنها در سايت دفن زباله شيراز 20 ميليارد تومان هزينه شده است .همچنين اقداماتی مانند احداث لاگون و حوضچه های تبخيری شيرابه، احداث خطوط تفکيک صنعتی پسماند در مقصد، احداث و توسعه شبکه جمع آوری بيوگاز و نيروگاه بيوگاز سوز را انجام داده است. 150 نفر از کارشناسان شهرداری های سراسر کشور در دو گروه 75 نفری در اين کارگاه آموزشی که شامل دو روز کلاس تئوری و يک روز کلاس عملی  بازديد از سايت مهندسی و بهداشتی دفن پسماندهای شيراز است، شرکت كردند.سر فصل هاي آموزشي اين دوره عبارت بودند از:

مقدمه اي بر مديريت جمع آوري پسماندهاي خشك(تفكيك از مبدا)

  1.  اصول طراحي سيستم مديريت جمع آوري پسماندهاي خشك(تفكيك از مبدا)
  2.  اصول طراحي ايستگاه هاي بازيابي پسماند خشك
  3. طراحي سايت دفن(ساختمان مركز دفن)
  4.  طراحي سايت دفن(مديريت شيرابه و گاز)