مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد گفت : مشارکت شهروندان از جمله امور اجتماعی است ، باید همواره مورد توجه همه مسئولان و مردم باشد و به ویژه در شهرستان میبد که میزان مشارکت های مردمی در آن بسیار بالاست.    محمود شاکری شمسی روز شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید میبد از ذکاوت ، نظم خاص ، تعامل ، احاطه به قوانین شورا و وظایف از جمله ویژگی های بارز محمود اسد زاده شهردار سابق میبد یاد کرد و افزود : با توجه به فصل بودجه و بررسی لوایح آن لازم است شورا و شهرداری به الزامات مرتبط به آن عنایت ویژه ای داشته باشند. وی با اشاره به مشارکت های مردمی در میبد گفت : باید تلاش ها برای فراهم کردن بستر جذب مشارکت های مردمی در برنامه ریزی ها بیشتر لحاظ شود، همچنین بعد از تلاش برای به دست آوردن درآمد باید به چگونه هزینه کردن آن توجه داشته باشیم. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد توجه به بخش خصوصی ، ایجاد درآمد پایدار و مدیریت بر هزینه را از جمله راهکارهای موفقیت در اداره امور شهر برشمرد. وی همچنین هوشمند سازی و یکپارچه سازی ابزارهای هوشمند و ارائه میزخدمت الکترونیکی را از فعالیت های در دست اقدام ذکر کرد که می تواند صرفه جویی در وقت شهروندان و پیشگیری از آلودگی هوا را در استان یزد در پی داشته است . شاکری شمسی تدوین و داشتن برنامه پنج ساله را در انجام امور ضروری عنوان کرد که ورود به هر سال می تواند برشی از انجام این برنامه باشد که در صورت نبود، دیگران خارج از سیستم آن آنگونه که می خواهند برای شهرداری برنامه خواهند گذاشت و گذشته از آن بی برنامه بودن نوعی درجا زدن است. وی پیگیری طرح جداسازی آب خام از آب شرب به منظور بهره برداری بهینه از آب با روش نوین آبیاری را توصیه کرد. شاکری شمسی در این مراسم علی رضا نقوی را به عنوان شهردار میبد معرفی شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد گفت : مشارکت شهروندان از جمله امور اجتماعی است ، باید همواره مورد توجه همه مسئولان و مردم باشد و به ویژه در شهرستان میبد که میزان مشارکت های مردمی در آن بسیار بالاست.
 
 محمود شاکری شمسی روز شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید میبد از ذکاوت ، نظم خاص ، تعامل ، احاطه به قوانین شورا و وظایف از جمله ویژگی های بارز محمود اسد زاده شهردار سابق میبد یاد کرد و افزود : با توجه به فصل بودجه و بررسی لوایح آن لازم است شورا و شهرداری به الزامات مرتبط به آن عنایت ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به مشارکت های مردمی در میبد گفت : باید تلاش ها برای فراهم کردن بستر جذب مشارکت های مردمی در برنامه ریزی ها بیشتر لحاظ شود، همچنین بعد از تلاش برای به دست آوردن درآمد باید به چگونه هزینه کردن آن توجه داشته باشیم.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد توجه به بخش خصوصی ، ایجاد درآمد پایدار و مدیریت بر هزینه را از جمله راهکارهای موفقیت در اداره امور شهر برشمرد.
وی همچنین هوشمند سازی و یکپارچه سازی ابزارهای هوشمند و ارائه میزخدمت الکترونیکی را از فعالیت های در دست اقدام ذکر کرد که می تواند صرفه جویی در وقت شهروندان و پیشگیری از آلودگی هوا را در استان یزد در پی داشته است .
شاکری شمسی تدوین و داشتن برنامه پنج ساله را در انجام امور ضروری عنوان کرد که ورود به هر سال می تواند برشی از انجام این برنامه باشد که در صورت نبود، دیگران خارج از سیستم آن آنگونه که می خواهند برای شهرداری برنامه خواهند گذاشت و گذشته از آن بی برنامه بودن نوعی درجا زدن است.
وی پیگیری طرح جداسازی آب خام از آب شرب به منظور بهره برداری بهینه از آب با روش نوین آبیاری را توصیه کرد.
شاکری شمسی در این مراسم علی رضا نقوی را به عنوان شهردار میبد معرفی شد.