با انتصاب آقای محمود شاکری شمسی به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استان


با انتصاب آقای محمود شاکری شمسی به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استان آقای امیر شاکری به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد منصوب شد به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن کامل حکم استاندار یزد خطاب به سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به شرح زیر است:‌ جناب آقای امیر شاکری سلام علیکم با عنایت به سوابق، ‌تعهد و تجربیات ارزنده و به پیشنهاد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "سرپرست دفتر امور شهری و شوراها" منصوب می نمایم. توفیق شما را در ایفای مسئولیت محوله، از خدای سبحان مسئلت می نمایم.

با انتصاب آقای محمود شاکری شمسی به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استان آقای امیر شاکری به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن کامل حکم استاندار یزد خطاب به سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به شرح زیر است:‌
جناب آقای امیر شاکری
سلام علیکم
با عنایت به سوابق، ‌تعهد و تجربیات ارزنده و به پیشنهاد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "سرپرست دفتر امور شهری و شوراها" منصوب می نمایم.
توفیق شما را در ایفای مسئولیت محوله، از خدای سبحان مسئلت می نمایم.