به مناسبت روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی


به مناسبت  روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در حاشیه راه آهن چندین اصله درخت غرس گردید. در این مراسم که با حضور مدیران کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری , راه آهن , منابع طبیعی , رییس شورای اسلامی شهر یزد و معاون خدمات شهرداری یزد برگزار گردید , مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها انجام ساماندهی حاشیه راه آهن در حوزه شهرستان یزد را یک کار الگویی از همکاری چندین سازمان و نهاد نام برد و افزود با پیشنهاد شورای اسلامی شهر یزد و با محوریت شهرداری یزد و مساعدت همکاری تعدادی از دستگاه ها 12 کیلومتر از حاشیه راه آهن به عنوان ورودی ریلی استان به صورت رفت و برگشت (24 کیلومتر) علاوه بر پاکسازی کامل از نخاله ها و پسماندهای ساختمانی انباشته شده , اقدام به درخت کاری شد. لازم به توضیح این که در راستای تامین آب پایدار برای این مسیر مقرر گردید با هماهنگی ادارات ذیربط از آب استحصال شده از فاضلاب شهر یزد استفاده گردد.

به مناسبت  روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در حاشیه راه آهن چندین اصله درخت غرس گردید. در این مراسم که با حضور مدیران کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری , راه آهن , منابع طبیعی , رییس شورای اسلامی شهر یزد و معاون خدمات شهرداری یزد برگزار گردید , مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها انجام ساماندهی حاشیه راه آهن در حوزه شهرستان یزد را یک کار الگویی از همکاری چندین سازمان و نهاد نام برد و افزود با پیشنهاد شورای اسلامی شهر یزد و با محوریت شهرداری یزد و مساعدت همکاری تعدادی از دستگاه ها 12 کیلومتر از حاشیه راه آهن به عنوان ورودی ریلی استان به صورت رفت و برگشت (24 کیلومتر) علاوه بر پاکسازی کامل از نخاله ها و پسماندهای ساختمانی انباشته شده , اقدام به درخت کاری شد. لازم به توضیح این که در راستای تامین آب پایدار برای این مسیر مقرر گردید با هماهنگی ادارات ذیربط از آب استحصال شده از فاضلاب شهر یزد استفاده گردد.