مدیرکل امور شهری استانداری یزد: شهرداران 11 شهر از دوره چهارم به دوره پنجم شوراها راه یافتند. - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد گفت: شهرداران 11 شهر از مجموع 21 شهر استان از چهارمین دوره شوراهای اسلامی توسط پنجمین دوره از فعالیت شوراهای اسلامی مجددا انتخاب شدند. محمود شاکری شمسی روز دوشنبه در آیین جداگانه معارفه شهرداران جدید شهر ابرکوه ومهردشت که باحضور امام جمعه ابرکوه ، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان ادارات ونهادها برگزارشد،  با گرامیداشت یادخاطره شهدا افزود: از حسن توجه وتعامل اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و نیر دور پنجم در انتخاب شهرداران قدردانی کرد. وی بابیان اینکه از 21شهردار تاکنون 19 نفر آنها با حکم استاندار یزد معرفی شدند افزود: شهرداران 20شهر استان که حکم خود را از استاندار دریافت می کنند تنها یک نفر باقی مانده که با صدور حکم شهردار آخری پرونده شهرداران استان بسته خواهد شد. این مسئول استانداری یزد با اشاره به جمعیت یک میلیون و 150هزار نفری استان یزد تصریح کرد: بیش از 85 درصد جمعیت استان در 21شهر و15درصد نیز درروستاها سکونت دارند که 117 نفر عضو شوراهای اسلامی شهر هستند. شاکری شمسی با تاکید به اینکه انتخاب شهرداران در دوره جدید شوراهای اسلامی شهر به دور از مسایل محله گرایی و گرایشی انتخاب می شوند، اظهار کرد: براساس قانون شهرهای مرکز استان و شهرهایی که 200 هزار نفر جمعیت یا بیشتر دارند حکم شهردار از سوی وزیر کشور و کمتر از این توسط استانداران صادر می شود. مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد خطاب به اعضای شوراهای اسلامی شهر با بیان اینکه منتخب مردم هستید اظهار کرد: مشارکت  مردم در توسعه عمران شهری بسیار تاثیر گذار است . شاکری شمسی اضافه کرد: اعضای شورای اسلامی ، تشکیل جلسات را به سمت و سوی توسعه ، رشد وعمران شهری سوق داده شود وبرای مردم توسعه عمرانی و تفرجگاه ها را مورد توجه قرار دهند و دراین زمینه مشارکت آنها نیز دراین حوزه بسیار تاثیر گذار خواهد بود. وی بابیان اینکه مردم را برای رشد و توسعه شهری مشارکت وسهیم بدانیم اضافه کرد: سرعت عمل ، ارایه خدمات شایسته به مردم ، ارائه خدمات با فناوری روز به مردم از موفقیت های شهرداران خواهد بود. مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد خاطرنشان کرد: شهرداران باید از خود و با استفاده از نخبگان خلاقییت  از خود نشان دهند و برای شهرداری زمینه درآمد زایی فراهم کنند که دراین راستا بعضی از شهرداری ها با راه اندازی سامانه پرداخت عوارض و سهولت در انجام کار توانسته اند درآمد شهرداری را در این زمینه به چندین برابر برسانند. شاکری شمسی بابیان اینکه همیشه یادمان باشد مردم را احترام کنیم یادآورشد:مردم رادر ارائه خدمات معطل نگذاریم وبه کارها سرعت بدهیم ومیزان رضایت مردم را افزایش دهیم .               وی با بیان اینکه امروزه شهرداری های استان همراه با یک عقلانیت و تدبیر اداره می شود افزود ورود نیرو به شهرداری ها از طریق برگزاری آزمون و بر اساس انتخاب و گزینش شایستگان است . امروز در شهرداری های استان واگذاری تصدی ها و به عبارتی برون سپاری یک اصل پذیرفته شده است و استفاده از متدها و تکنولوژی های نوین در ارائه خدمات به عنوان یک نیاز است.مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد در آیین جداگانه معارفه شهرداران جدید شهر ابرکوه ومهردشت که برگزارشده بود ، احکام شهرداران ابرکوه و مهردشت که توسط محمود زمانی قمی استاندار یزد صادر شده بود به آنان اعطا کرد

مدیرکل امور شهری استانداری یزد: شهرداران 11 شهر از دوره چهارم به دوره پنجم شوراها راه یافتند.
- مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد گفت: شهرداران 11 شهر از مجموع 21 شهر استان از چهارمین دوره شوراهای اسلامی توسط پنجمین دوره از فعالیت شوراهای اسلامی مجددا انتخاب شدند.
محمود شاکری شمسی روز دوشنبه در آیین جداگانه معارفه شهرداران جدید شهر ابرکوه ومهردشت که باحضور امام جمعه ابرکوه ، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان ادارات ونهادها برگزارشد،  با گرامیداشت یادخاطره شهدا افزود: از حسن توجه وتعامل اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و نیر دور پنجم در انتخاب شهرداران قدردانی کرد.
وی بابیان اینکه از 21شهردار تاکنون 19 نفر آنها با حکم استاندار یزد معرفی شدند افزود: شهرداران 20شهر استان که حکم خود را از استاندار دریافت می کنند تنها یک نفر باقی مانده که با صدور حکم شهردار آخری پرونده شهرداران استان بسته خواهد شد.
این مسئول استانداری یزد با اشاره به جمعیت یک میلیون و 150هزار نفری استان یزد تصریح کرد: بیش از 85 درصد جمعیت استان در 21شهر و15درصد نیز درروستاها سکونت دارند که 117 نفر عضو شوراهای اسلامی شهر هستند.
شاکری شمسی با تاکید به اینکه انتخاب شهرداران در دوره جدید شوراهای اسلامی شهر به دور از مسایل محله گرایی و گرایشی انتخاب می شوند، اظهار کرد: براساس قانون شهرهای مرکز استان و شهرهایی که 200 هزار نفر جمعیت یا بیشتر دارند حکم شهردار از سوی وزیر کشور و کمتر از این توسط استانداران صادر می شود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد خطاب به اعضای شوراهای اسلامی شهر با بیان اینکه منتخب مردم هستید اظهار کرد: مشارکت  مردم در توسعه عمران شهری بسیار تاثیر گذار است .
شاکری شمسی اضافه کرد: اعضای شورای اسلامی ، تشکیل جلسات را به سمت و سوی توسعه ، رشد وعمران شهری سوق داده شود وبرای مردم توسعه عمرانی و تفرجگاه ها را مورد توجه قرار دهند و دراین زمینه مشارکت آنها نیز دراین حوزه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
وی بابیان اینکه مردم را برای رشد و توسعه شهری مشارکت وسهیم بدانیم اضافه کرد: سرعت عمل ، ارایه خدمات شایسته به مردم ، ارائه خدمات با فناوری روز به مردم از موفقیت های شهرداران خواهد بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد خاطرنشان کرد: شهرداران باید از خود و با استفاده از نخبگان خلاقییت  از خود نشان دهند و برای شهرداری زمینه درآمد زایی فراهم کنند که دراین راستا بعضی از شهرداری ها با راه اندازی سامانه پرداخت عوارض و سهولت در انجام کار توانسته اند درآمد شهرداری را در این زمینه به چندین برابر برسانند.
شاکری شمسی بابیان اینکه همیشه یادمان باشد مردم را احترام کنیم یادآورشد:مردم رادر ارائه خدمات معطل نگذاریم وبه کارها سرعت بدهیم ومیزان رضایت مردم را افزایش دهیم .               وی با بیان اینکه امروزه شهرداری های استان همراه با یک عقلانیت و تدبیر اداره می شود افزود ورود نیرو به شهرداری ها از طریق برگزاری آزمون و بر اساس انتخاب و گزینش شایستگان است . امروز در شهرداری های استان واگذاری تصدی ها و به عبارتی برون سپاری یک اصل پذیرفته شده است و استفاده از متدها و تکنولوژی های نوین در ارائه خدمات به عنوان یک نیاز است.مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد در آیین جداگانه معارفه شهرداران جدید شهر ابرکوه ومهردشت که برگزارشده بود ، احکام شهرداران ابرکوه و مهردشت که توسط محمود زمانی قمی استاندار یزد صادر شده بود به آنان اعطا کرد