اعلام نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393


دانلود فایل نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393 به صورت PDF پذیرفته شدگان، با در دست داشتن مدارک و مستندات زیر حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 93/7/17 به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه نمایند. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی 6 قطعه عکس مطابق با عکس زمان ثبت نام اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی تصویر شماره پیگیری واریز وجه ثبت نام اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (آقایان) مستندات مربوط به فرزند شهید، ایثارگری و خانواده ایثارگران و معلولان عادی سوابق کارکنان شغل در شهرداری ها، سازمانهای وابسته و دهیاریها و مستندات بیمه مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی آتش نشان راننده مستندات مربوط به بومی بودن شهر، شهرستان و استان

دانلود فایل نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393 به صورت PDF

پذیرفته شدگان، با در دست داشتن مدارک و مستندات زیر حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 93/7/17 به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه نمایند.

  • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  • 6 قطعه عکس مطابق با عکس زمان ثبت نام
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
  • تصویر شماره پیگیری واریز وجه ثبت نام
  • اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (آقایان)
  • مستندات مربوط به فرزند شهید، ایثارگری و خانواده ایثارگران و معلولان عادی
  • سوابق کارکنان شغل در شهرداری ها، سازمانهای وابسته و دهیاریها و مستندات بیمه
  • مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی
  • تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی آتش نشان راننده
  • مستندات مربوط به بومی بودن شهر، شهرستان و استان

آدرس کوتاه :